ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

ส่งมอบกรมธรรม์ PA กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

คุณพรพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้บริหารแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ ได้ส่งมอบกรมธรรม์ PA กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนกว่า 1.4 ล้านราย ทุนประกันรวมกว่า 700,000 ล้านบาท รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้ว่าการยางฯให้เกียรติเป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ด้วยตนเอง

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับกยท.

คุณจาตุรนต์ ชุมวงศ์ และคุณพรพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ กก.ผจก. บ.แชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จก. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุประจำปี 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทย และได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับกยท. รวมจำนวน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ประกันภัยรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ปี2562

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ได้มอบความไว้วางใจให้ทาง แชมป์ อินชัวร์ ได้ดูแลรถโดยสารประจำทางทั้งหมดของ ขสมก.กว่า 3,000 คัน


ตรวจสอบพัสดุลงทะเบียนของท่านกับเรา
    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator