ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

ส่งมอบกรมธรรม์ PA กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

คุณพรพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้บริหารแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ ได้ส่งมอบกรมธรรม์ PA กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนกว่า 1.4 ล้านราย ทุนประกันรวมกว่า 700,000 ล้านบาท รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้ว่าการยางฯให้เกียรติเป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ด้วยตนเอง

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับกยท.

คุณจาตุรนต์ ชุมวงศ์ และคุณพรพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ กก.ผจก. บ.แชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จก. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุประจำปี 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทย และได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับกยท. รวมจำนวน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ประกันภัยรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ปี2562

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ได้มอบความไว้วางใจให้ทาง แชมป์ อินชัวร์ ได้ดูแลรถโดยสารประจำทางทั้งหมดของ ขสมก.กว่า 3,000 คัน


สาระน่ารู้

1. คปภ. “คว้า รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ” ประจำปี 2564 จากผลงานประกันภัยเพื่อประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

2. คปภ. ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้

3. คปภ. ถือฤกษ์เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 ออฟไลน์-ออนไลน์ เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี

4. คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการเร่งด่วน เร่งแก้ปัญหาบริษัทประกันจ่ายค่าเคลมประกันโควิดล่าช้า เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่ประชาชน

ตรวจสอบพัสดุลงทะเบียนของท่านกับเราสนใจผลิตภัณฑ์สอบถาม


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator